22.08.2014

Aktiv og Glad på skolen

Fysisk aktivitet og en gladere skolehverdag for barna

«AKTIV  OG GLAD” er et verktøy som fremmer fysisk aktivitet og en gladere skolehverdag. Fysisk aktivitet og psykisk helse henger sammen. Hensikten er å bruke ”Aktiv og Glad” som et verktøy for å oppnå en bedre skolehverdag både fysisk og psykisk.  Tilstedeværelse  hjelper barna å akseptere, og forholde seg til seg selv og andre. På denne måten får barna en stødig plattform og klarer i større grad å utvikle sitt potensiale i en hektisk hverdag.

 

Krever ingen forberedelser av den enkelte lærer

Aktiv og glad er et enkelt verktøy, som kun krever nettilgang. Her har vi barneinstruktører  som motiverer skolebarna til fysisk aktivitet. Vi har også utviklet en rekke lydfiler som kan tas i bruk ved behov for avspenning og tilstedeværelse i en travel hverdag.

Les mer her: https://www.aktivogglad.no

kids

Ta kontakt på mail: post@aktivogglad.no eller mob.nr: 957 68 487 for å teste ut vårt unike produkt!