I media

Aktiv & Glad Prosjektet

«AKtiv og Glad» gjennomførte et pilotprosjekt ved Ranheim skole med stor suksess blandt elever og lærere.

Les om pilotprosjektet her: http://byavisa.no/2014/06/03/danser-i-timen/