Medlemsbetingelser

Medlem vil få tilgang til alle videoer og lydfiler som er tilgjengelig til enhver tid. Dette innbefatter også nye videoer og lydfiler som publiserer etterhvert.
Når du melder deg inn, bekrefter du at all informasjon du oppgir er korrekt.
Du godtar samtidig at vi bruker opplysningene iht. det som er i tråd med tjenesten vår, iht. norsk lov.
Vi innehar alle rettigheter til varemerker, patenter, designs, innhold og de øvrige immaterielle rettigheter tilknyttet tjenesten og nettsiden. All form for kopiering, distribusjon eller øvrige brudd på vilkårene vil bli rettslig etterfulgt.

Medlemsavgift

For å bli medlem betales det en årlig medlemsavgift. Denne faktureres ved avtaleinngåelse.
Vi kan med en måneds varsel før påfølgende år, endre medlemsavgiften.
Dette medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn de tiltenkte. Medlemsopplysninger skal ikke gis videre til andre.
Ved misbruk eller brudd på disse betingelsene, kan dette bli rettslig etterfulgt.
Vi kan når som helst avslutte medlemskapet ved mistanke om brudd på vilkårene i denne avtalen.
Det betales for ett år av gangen. Dette for å implimitere tjenesten i skolehverdagen og skape forutsigbarhet.
Du kan si opp medlemskapet en måned i forkant av påfølgende år. Regnet fra den første i gjeldende måned.

Din helse- ditt ansvar

Våre treningsprogram er utarbeidet av dyktige fagfolk. Fysioterapeut og personlig trener, for å kvalitetssikre treningsøktene. Vi kan likevel ikke ta ansvar for konsekvensene av treningen for medlemmene. Vi oppfordrer til å ta forhåndsregler dersom noen er gravid, under-eller overvektig, har skader eller hjerteproblemer, eller på noen måte er syk. Vi anbefaler å ta kontakt med lege i forkant av treningsøktene dersom noen er i tvil.
Alle våre tilbud og innhold på nett tjenesten gis uten garanti for funksjonalitet overfor brukere. Medlemmer vil ikke under noen omstendighet kunne laste oss for eventuelle direkte-eller indirekte skader som følge av å ha brukt denne tjenesten.

Alle våre lydfiler er utarbeidet av dyktige fagfolk. Sykepleier, barne og ungdoms arbeider og forfatter. Vi kan likevel ikke ta ansvar for eventuelle psykiske konsekvenser av å benytte lydfilene. Lydfilene er basert på mindfulness. Vi gjør oppmerksom på at det må tas forhåndsregler dersom medlemmer er alvorlig psykisk syk. Vi oppfordrer da til å kontakte behandler før tjenesten tas i bruk eller ved tvil. Vi kan ikke under noen omstendigheter kunne lastes for eventuelle direkte eller indirekte psykiske skader som følge av å ha benyttet denne tjenesten.

Alle «smart mat» tipsene er utarbeidet av ernæringsfysiolog. Vi fraskriver oss likevel ethvert ansvar ifht. eventuelle belastninger inntak av «smart mat» vil gi. Vi tenker da på allergier og intoleranse mot enkelte matvarer. I disse tilfellene anbefaler vi at det rådføres med lege før tjenesten benyttes, eller ved tvil.

Kommentarer er stengt.